samed 25
09:00

Nationale feministische manifestatie

samedi 25 novembre 2017 à 9h

Nationale feministische manifestatie

Nationale feministische manifestatie

Zaterdag 25 november 09:00-20:00 |

Nationale feministische manifestatie

Geweld tegen vrouwen, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid!

Omdat geweld tegen vrouwen voorkomt in verschillende vormen en overal aanwezig is: in de familie, op het werk, op school, in de media, in overheidsinstellingen, op straat, … En dit zowel in België als elders in de wereld;

Omdat het leven van vrouwen elke dag gevaar loopt en vrouwen dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van geweld op hun gezondheid, hun economische onafhankelijkheid, hun familie, hun mobiliteit, …;

Omdat klachten al te vaak geseponeerd worden of niet in acht worden genomen, de daders worden niet veroordeeld;

Omdat de zelfstandigheid van vrouwen bemoeilijkt wordt door een ultraliberale besparingspolitiek terwijl economische onafhankelijkheid een absolute voorwaarde is om een einde te kunnen stellen aan situaties van geweld;

Omdat geweld meestal door mannen wordt uitgevoerd;

Omdat geweld tegen vrouwen wordt gebruikt om de macht en de controle van mannen in stand te houden;

Omdat geweld tegen vrouwen gebaseerd is op gender en uitgeoefend wordt op vrouwen;

Omdat ze vrouw zijn.

Dit kan zo niet verder!

Gendersensitieve cijfers zijn nodig om de ware omvang van het probleem in ons land te meten en gepaste preventiemaatregelen te nemen;

Budgettaire inspanningen moeten geleverd worden om de strijd tegen geweld te ondersteunen, bescherming, opvang en begeleiding van slachtoffers te garanderen en de schade die ze leedden, te herstellen;

De bestaande diensten moeten versterkt en vermenigvuldigd worden;

De activiteiten van verenigingen die strijden tegen geweld en voor zelfstandigheid van vrouwen moeten erkend, ondersteund en verdergezet worden;

Er moet geïnvesteerd worden in systematische en permanente vorming van eerstelijnsprofessionals en andere betrokken professionals (politie, justitie, ziekenhuizen, …).

Over heel de wereld groeit de beweging om geweld tegen vrouwen aan te klagen (ni una menos in Latijns-Amerika, non una di meno in Italië, de internationale vrouwenstaking op 8 maart, enz.). Laat deze beweging ook in België groeien!

Verenig jullie, samen met ons, in een nationale feministische manifestatie op 25 november 2017.

Mirabal is een platform van feministische bewegingen die strijden tegen geweld tegen vrouwen.

Waarom Mirabal? Op 25 november 1960 werden de 3 gezusters Mirabal, activistes tegen de dictatuur van Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek, brutaal vermoord in opdracht van de dictator. In 1981 werd deze dag uitgeroepen tot internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Source : http://www.amazone.be/spip.php?article5782