mercr 13
18:30

Opleiding in Composteren

mercredi 13 novembre 2013 à 18h30

Opleiding in Composteren

Opleiding in Composteren

Individueel composteren, wormcomposteren, buurtcomposteren, gemeenschappelijk composteren...

Om te composteren hoeftu niet noodzakelijk over een tui of terras te beschikken. Wat mag er wel en niet in uw compost? Veroorzaakt compost geurhinder? Om de verschillende composteermethodes te leren kennen en een antwoord te krijgen op al uw vragen over composteren, kunt u een opleiding volgen.

Source : message reçu le 23 octobre 11h