mardi 16
14:00

Expo : « Mais, vivantes »

mardi 16 juillet 2024 à 14h

Expo : « Mais, vivantes »

Tout en couleurs, textures et poésie, cette exposition propose un regard sur des vécus intimes de femmes. Les aquarelles et les textes de Bénédicte Janssen abordent la santé mentale, le rapport au monde et aux corps des femmes au prisme du sexisme. Les broderies et les œuvres en tissus et porcelaine de Lise Ninane révèlent la délicatesse du vivant, tout en présentant des motifs organiques comme métaphores de réparation.

Portée par la conviction que l'intime est politique, cette exposition aborde la relation des femmes à la société qui les entoure, et son impact sur leurs corps et leur santé mentale, dans un contexte marqué par les inégalités de genre. Les œuvres présentées forment néanmoins une vibrante ode à la résilience : elles célèbrent la manière dont des femmes résistent, s'allient, et s'expriment en forces vives, vivantes.

/NDLS/ ABŸ nodigt je uit op de tentoonstelling "Mais, vivantes" , te ontdekken in de Abdij van Vorst van 12 tem 21 juli 2024.

Openingsavond: 12.07 | 18:30 - 21:30
Een paar verrassingen - programma nog te bevestigen
Snacks en frisdrank aangeboden
Afspraak aan de ABŸ verfrissingsbar aan het einde van de preview.

Openingstijden :
Vrije ingang van 13/07 tem 21/07/2024
Van 14:00 tem 19:00

Kleurrijk, vol textuur en vol poëzie biedt deze tentoonstelling een blik op de intieme ervaringen van vrouwen. De aquarellen en teksten van Bénédicte Janssen snijden het oderwerp geestelijke gezondheid van vrouwen aan, hun relatie met de wereld en hun lichaam door het prisma van gendergerelateerd geweld. Lise Ninane's borduurwerken en werken in stof en porselein onthullen de delicatesse van levende wezens en presenteren organische motieven als metaforen voor herstelling.

Gedreven door de overtuiging dat het intieme politiek is, kijkt deze tentoonstelling naar de relatie van vrouwen met de wereld en met zichzelf, van hun geestelijke gezondheid tot de maatschappij, in een context die wordt gekenmerkt door gendergeweld. Niettemin zijn de tentoongestelde werken een levendige ode aan de veerkracht, ze vieren de manier waarop vrouwen zich verzetten, hun krachten bundelen en zich doen gelden als levendige, springlevende krachten.