dimanche 12 février 2023 à 14h30

Rassemblement : Pour la Nature et la Biodiversité sous menace

(Nederlandse tekst onderaan)


Pour commencer cette nouvelle année en beauté et lancer notre message avec l'énergie qui s'impose, Le Tuiniersforum des jardiniers vous invite à participer à une nouvelle action citoyenne !

Pour commencer cette année en nous rappelant les marches de l'année dernière et en posant la première pierre des étapes à venir, rassemblons-nous ce 12 février dès 14h30 à la Place de l'Albertine.

Venez si possible avec une pancarte, un calicot ou une banderole représentant l'espace naturel que vous défendez, pour que la diversité et la convergence de nos mobilisations devienne visible, et que l'on visualise les lieux de Bruxelles concernés.

Amenez une poignée de terre du sol vivant que vous défendez, nous réaliserons ensemble un rituel de la terre, inspiré d'une tradition ancienne.

Invitez aussi vos sympathisants, amis, voisins pour que nous soyons nombreux, de toutes communes et de tous les espaces naturels bruxellois !

Pour la première fois, des représentants de plusieurs dizaines de collectifs citoyens vont se rassembler pour protéger les sols vivants à Bruxelles. Ce sera une belle occasion de célébrer cette dynamique et d'envisager les manières de grandir encore en préparant la suite !

Par cette action, nous voulons également montrer notre solidarité avec les revendications associatives internationales lors de la COP15 de la biodiversité à Montréal.

Bien à vous et au plaisir de vous y retrouver !

Diffusons l'info autour de nous, en faisant des rappels !
Stoppons la politique écocidaire régionale !

----------

Bij de start van het nieuwe jaar willen we onze eisen met de nodige energie onder de aandacht brengen. Het Tuiniersforum des jardiniers nodigt jullie uit om deel te nemen aan een nieuwe burgeractie!

Aansluitend op de marsen van vorig jaar geven we nu het startsein voor een nieuwe reeks acties.
Afspraak op 12 februari om 14.30 uur op het Albertinaplein.

Kom indien mogelijk met een bord, een spandoek of een banier die de natuurlijke ruimte voorstelt die u verdedigt, zodat het duidelijk wordt dat er in alle uithoeken van Brussel dezelfde strijd gevoerd wordt en we de solidariteit tussen onze mobilisaties zichtbaar maken.

Breng een handvol aarde mee van de levende grond die jullie verdedigen, en samen zullen we een ritueel uitvoeren, geïnspireerd op een oude traditie

Nodig sympathisanten, vrienden en buren uit zodat alle Brusselse gemeenten en natuurlijke gebieden talrijk vertegenwoordigd zijn!

Voor het eerst zullen vertegenwoordigers van tientallen burgercollectieven bijeenkomen om de levende bodem in Brussel te beschermen. Dit zal een geweldige gelegenheid zijn om dit momentum te vieren en om samen na te denken over manieren om nog verder te groeien!

Met deze actie willen we ook onze solidariteit tonen met de eisen van burgercollectieven van overal ter wereld die op de COP15 in Montreal werden verdedigd.

Met vriendelijke groet en in de hoop u er te mogen ontmoeten.

Aarzel niet om deze uitnodiging zoveel mogelijk te verspreiden!

Samen stoppen we het gewestelijke ecocidaire beleid!

Source : https://www.facebook.com/events/8885778258981…
Source : message reçu le 15 janvier 13h