jeudi 25
19:00

Belgian bus to Ende Gelände Rheinland

jeudi 25 octobre 2018 à 19h

Belgian bus to Ende Gelände Rheinland

We willen niet af van kool tegen 2038 of 2030, maar een onmiddellijke stopzetting. We moeten ons een weg banen uit deze globale, toekomstloze, verwoestende energie. RWE en de politie die hen beschermt vormen een gevaar voor het klimaat en onze toekomst (in ruil voor kortetermijnwinst), door het oeroude Hambacher Forest en de roekeloze evacuatie van de boomhutten.

Source : https://www.facebook.com/pg/EndeGelandeBelgiu…
Source : message reçu le 8 octobre 12h