vendr 14
17:00

Rassemblement : Pas d'enfant en centre fermé/Geen kind in een gesloten centrum

vendredi 14 septembre 2018 à 17h

Rassemblement : Pas d'enfant en centre fermé/Geen kind in een gesloten centrum

FR (NL beneden) // Une maman et de cinq enfants, arrêtés le jour de la rentrée des classes, viennent d'être enfermés, alors qu'une famille avec quatre enfants est encore enfermée depuis plus de 20 jours!!! 9 enfants en détention alors qu'on connaît déjà les effets catastrophiques de l'enfermement sur les adultes? Comment avons-nous pu en arriver là ?!

Malgré la très forte mobilisation citoyenne et associative et les prises de position du monde juridique et d'instances internationales, le gouvernement belge s'obstine dans sa politique de criminalisation des personnes migrantes, et n'hésite pas à enfermer des enfants. RIEN NE PEUT JUSTIFIER CETTE POLITIQUE INHUMAINE!

📢Ils ne veulent pas nous entendre? Nous les forcerons à nous écouter ✊! Rendez-vous pour des sit-in et et des masses critiques de poussettes dans un ou des lieux à BXL et dans d'autres villes du pays (on a besoin de vous ;-), qui seront annoncés dès la semaine prochaine. Amenez vos poussettes, vos landaus, vos pancartes, vos couches sales ou tout autre moyen d'exprimer votre raz-le-bol !

Continuons à faire monter la pression et affirmons haut et fort que les mesures discriminantes, répressives et dégradantes prises par le gouvernement belge à l'encontre des personnes migrantes, réfugiées et sans papier ou de leurs soutiens ne se font pas en notre nom. #NotInMyName #NoOneIsIllegal #StopCentresFermés

📢RDV pour occuper l'espace public par des manifestations pacifistes afin de faire entendre notre message et dire STOP !

QUAND?
Le 14 septembre. Cela marquera un mois de l'enfermement de la 1er famille (la durée maximum) et 10 jours pour la 2eme. L'heure dépendra de l'endroit. Nous vous informerons prochainement de l'heure, et du lieu.

OU?
OU?
✅ A BXL (rassemblement principal): Chaussée d'Anvers, 59 en face de l'Office des étrangers.
☑️ AILLEURS:
- A Mons (11h): https://www.facebook.com/events/5466734824294…
- A Namur (matin): Les infos arrivent bientôt.
- A Saint Gilles (16h): https://www.facebook.com/events/2632836843166…
On fait aussi appel à vous pour organiser des sit-in décentralisés devant les hôtels de ville de vos communes ou d'autres lieux symboliques. Un petit guide pour vous aider à l'organiser est disponible: goo.gl/9WbrE4.

-------------
NL//
Terwijl het eerste gezin met vier kinderen ondertussen al meer dan 20 dagen is opgesloten, werd nu ook een tweede gezin opgesloten. Een moeder met vijf kinderen, gearresteerd op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Negen kinderen in detentie, terwijl we de catastrofale gevolgen van opsluiting voor volwassenen al kennen. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Ondanks de zeer sterke burgerbewegingen, de oproepen van een groot aantal middenveldorganisaties en de positie van de juridische wereld en internationale instanties, blijft de Belgische regering volharden in haar beleid van criminalisering van migranten, en aarzelt ze niet om kinderen op te sluiten. NIETS KAN DIT INHUMAAN BELEID RECHTVAARDIGEN!

📢Ze willen ons niet horen? We zullen hen dwingen om naar ons te luisteren! Volgende week verzamelen we voor sit-ins op één of meerdere plaatsen in Brussel en andere steden over het hele land (we hebben jullie nodig . De exacte locaties en uren zullen volgende week worden aangekondigd. Breng uw kinderwagens, uw banners, uw vuile luiers en al het andere materiaal om uw woede uit te drukken mee.

Laten we de druk blijven opvoeren en luid en duidelijk stellen dat de discriminerende, repressieve en vernederende maatregelen die de Belgische regering neemt tegen migranten, vluchtelingen en mensen zonder papieren of tegen mensen die hen steunen, niet genomen worden in onze naam. #NotInMyName #NoOneIsIllegal #GeenGeslotenCentra

Afspraak om de publieke ruimte in te nemen met een vreedzame betoging om onze boodschap uit te dragen en STOP te zeggen!

WANNEER ? :
Op 14 september, juist een maand na de opsluiting van de eerste familie en 10 dagen na de opsluiting van de tweede familie.

WAAR ?
✅In brussel : Antwerpsesteenweg, 59
✅Op ander plaatsen : organiseer een sit-in in uw stad (voor het
gemeentehuis of op een andere symbolische plek). Voeg ons (Manneke pis solidaire) toe als medeorganisator of stuur ons de link van uw evenement door zodat we het kunnen delen. We stellen ook zeer binnenkort een gids ter beschikking om u te helpen een actie te organiseren.

Réagir

Informations complémentaires et commentaires ajoutés par les lecteurs du site

Réagir

Soyez le premier à réagir